ZUS czy OFE, odpowiedź: ratujmy OFE !

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku mamy czas na decyzje co stanie się z naszymi środkami zgromadzonymi do tej pory na indywidualnym rachunku OFE w tzw. II filarze emerytalnym. Moim zdaniem decyzja jest tylko jedna – ZOSTAĆ W OFE, bo to i tak 2,92% naszej 19% składki emerytalnej jaka jest potrącana z miesięcznego wynagrodzenia brutto.

ofe

Zanim zacznę w tym wpisie krytykować nieudolność i zacofanie polskiego systemu emerytalnego parę faktów, a w zasadzie wiedzy merytorycznej, która mam nadzieję wyjaśni dla niektórych z czym mamy do czynienia i o co tyle krzyku ostatnimi czasy. Otóż w Polsce od roku 1933 działa system repartycyjny. System ten został już wprowadzony wcześniej przez Otto von Bismarck w 1889 roku czyli w XIX wieku! Założenia tego systemu i sam system działają w Polsce do dziś od roku 1933! System ten zakłada przejście na emeryturę w wieku 65 lat, do niedawana jeszcze działało to w Polsce obecnie wiek emerytalny to 67 lat. Założenia systemu może i były słuszne w czasach Bismarck’a ale wtedy:

– do wieku emerytalnego dożywało niecałe 5% społeczeństwa,

– przyrost naturalny był bardzo duży,

– na jednego emeryta składki były pobierane od 5-7 osób aktywnych zawodowo,

– składki nie podlegają dziedziczeniu

sam system nie jest zły, ale nasze realia są zupełnie inne. Średnia wieku wzrasta, przyrost naturalny jest bardzo mały, pracujących ludzi jest więc coraz mniej, a emerytów coraz więcej!

W roku 1999 w Polsce nastąpiła sławna reforma emerytalna, która podzieliła całość na tzw. FILARY.

FILAR 1 Filar – obowiązkowy (repartycyjny) – ZUS

FILAR 2 Filar – obowiązkowy – OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne do wyboru inwestujące na rynku kapitałowym środki pieniężne za którą tworzone sa miejsca pracy)

FILAR 3  – dobrowolny także kapitałowy przeznaczony na prywatne inwestycje (różne korzyści podatkowe)

Po 1999 roku większość społeczeństwa nie widziała, że aby całość miała ręce i nogi tzn., aby emerytura była godziwa i wystarczająca należałoby lokować środki w każdym z trzech filarów.

Od kwietnia 2014 nastąpiła marginalizacja OFE i zwyczajne zagrabienie prywatnych środków przez ZUS. Po bardzo krzywdzącej i nieudolnej decyzji rządu ZUS przejął od OFE aktywa warte 153 miliardy złotych. Dług publiczny zmniejszył się zaś tylko o 134 miliardy. A gdzie podzieje się reszta? Tego chyba się nie dowiemy, nie mniej próba ratowania sytuacji przez rząd uderza w zwykłych obywateli, co więcej stawia nasz rynek w bardzo niestabilnej sytuacji w świetle innych rynków kapitałowych.

Na pytanie jakie jest Twoje podejście do emerytury, czy po przejściu na emeryturę będziesz w stanie utrzymać satysfakcjonujący poziom życia – 55% Polaków odpowiada, że jest zupełnie nie przekonanych, 30% jest nie przekonanych… Czyli niemal 83 % społeczeństwa nie wierzy w to co państwo może im zapewnić po przejściu na emeryturę.

Kolejne pytanie: czy odkładamy na prywatna (wcześniejszą) emeryturę? Odpowiedzi: Polska 5 % Francja 16% Niemcy 15% Hiszpania 15%…

Wróćmy jednak do pytania ZUS czy OFE?
brak decyzji to decyzja, bo brak odpowiedzi na to pytanie skutkuje odpowiedzią : ZUS

O czym tak naprawdę decydujemy? Zaledwie o naszych 2,92% które jest odkładane na subkonto ZUS, które pochodzi ze składki emerytalnej tj. z 19,52% kwoty pobieranej z każdego miesięcznego wynagrodzenia brutto…

ofe2

Biorąc pod uwagę, fakt że wg. specjalistów wydolność polskiego systemu emerytalnego to 5-8 lat zdecydowanie lepiej zostać w OFE, dodatkowym faktem jest, że opłaty za OFE (zarządzanie) spadły o polowe. Oczywiście nie jest tak pięknie do końca, bo teraz w OFE 75% środków musi być lokowanych w akcjach, pozostałe mogą stanowić obligacje korporacyjne, ale nie skarbowe. ZUS skazany jest na porażkę, przy obecnych warunkach socjologicznych i gospodarczych. OFE natomiast mają dużo większy potencjał i dużą determinację do pokazania dobrych wyników. OFE niestety są narażone na wahania giełdy ponieważ większość środków stanowią akcje. Jednak patrząc w przeszłość przy kryzysie z roku 2007/2008 i tak zarobiły dużo więcej niż „bezpieczny” ZUS. W Polsce bardzo negatywnie myśli się o emeryturze, dominują słowa takie jak: samotność, ubóstwo, nuda… jednak najsmutniejsze jest to, że w większości wypadków zapewne dożyjemy tych lat do emerytury, bo średnia wieku się zwiększa.

Aby system założony przez Bismarcka działał w Polsce obecnie musiałoby rodzić się 2,20 dziecka na rodzinę w chwili obecnej to 1,30. Krótko mówiąc jest dużo więcej emerytów niż ludzi pracujących i ta tendencja będzie się potęgować w następnych latach. Patrząc w statystyki w kolejnych latach na 100 pracujących przypadało:

w roku 2005  – 24 emerytów
w roku 2010  – 46 emerytów
w roku 2030 – 75 emerytów…

Wg. tych trendów w roku 2030 deficyt FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wyniesie 98 mld), a więc powstanie wielka „dziura”, która sprawi, że w roku 2030 przechodząc na emeryturę otrzymamy zaledwie 30 % naszych dotychczasowych zarobków!!!

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ (ZUS CZY OFE?)

Deklaracje:

http://emerytura.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/O%C5%9AWIADCZENIE.pdf

o pozostaniu w OFE są dostępne zarówno w oddziałach ZUS-u, jak i w internecie. Wypełnienie deklaracji nie powinno nikomu sprawiać problemów. Podajemy swoje dane: imię, nazwisko, PESEL, adres itd. Dalej wpisujemy, do jakiego funduszu emerytalnego mają iść nasze składki. Jeśli nie wpiszemy nic – trafią automatycznie do OFE, do którego jesteśmy już zapisani.Możemy też wpisać nazwę innego funduszu emerytalnego niż ten, do którego jesteśmy zapisani – wtedy składki trafią tam. Przy czym trzeba wówczas pamiętać, że jeśli nie podpiszemy umowy ze wskazanym przez nas w deklaracji nowym funduszem, składki będą automatycznie kierowane do OFE, w którym byliśmy zapisani wcześniej.

Do wyboru mamy dwie metody złożenia deklaracji o OFE. Pierwsza to tradycyjna, druga – elektroniczna (która nie jest całkiem elektroniczna)…

W przypadku sposobu tradycyjnego wypełnione oświadczenie po prostu zanosimy do jakiegokolwiek oddziału ZUS. Można też wysłać je do ZUS-u listownie. Jeśli chcemy użyć poczty, to warto skorzystać z formularza na oficjalnej stronie ZUS-u. By to zrobić, NIE musimy nigdzie się rejestrować – jest to specjalny formularz dla niezalogowanych. Na stronie wypełniamy deklarację, już wypełnioną drukujemy i zanosimy/wysyłamy pocztą.

W placówkach Zakładu mają też stać specjalne automaty, w których można wypełnić i wysłać swoją deklarację.

Droga elektroniczna jest nieco bardziej skomplikowana (choć powinna być łatwiejsza moim zdaniem). Trzeba wejść na stronę: www.pue.zus.pl i tam się zarejestrować. A potem jeszcze pójść do oddziału ZUS (co dla mnie nie ma sensu) i potwierdzić rejestrację konta. Jeśli mamy już konto w systemie EPUAP, to możemy się zalogować w PUE na dane z EPUAP – wówczas odpada cały proces rejestracji. Jeśli nie musimy się rejestrować, bo zrobiliśmy to wcześniej, wystarczy wejść na PUE i tam wypełnić deklarację i wysłać elektronicznie. Z powodu konieczności potwierdzenia rejestracji w PUE, metoda elektroniczna dla wielu osób będzie mało opłacalna – bo skoro i tak trzeba pójść do oddziału ZUS, by potwierdzić założenie konta, to równie dobrze można po prostu osobiście złożyć tam oświadczenie.

CZY MOGĘ ZMIENIĆ DECYZJĘ?

Tak, ale okazja do zmiany OFE nie nadarzy się prędko. Na kwiecień 2016 zaplanowano tzw. „okienko transferowe”, trwające do 31 lipca. W tym czasie można złożyć deklarację o zmianie funduszu. Po 2016 rząd planuje takie okienka transferowe raz na 4 lata. Jeśli zdecydujemy się pozostanie w OFE, to na 10 lat przed przejściem na emeryturę nasze aktywa i pieniądze zgromadzone w funduszu automatycznie zostaną przekazane do ZUS. ZUS zaś wypłaci je obecnym emerytom, nam zostawiając w zamian obietnicę wypłaty przyszłej emerytury.

JAK UNIEZALEŻNIĆ SIĘ OD ZUS I OFE?

Przede wszystkim to:

– umiejętne planowanie naszych finansów,

– zwiększanie swojej wartości na rynku pracy

– jak najszybsza decyzja o podjęciu (rozpoczęciu) inwestycji jaką jest emerytura,

szacunkowa emerytura = (ZUS + OFE + inwestycje) / średnia długość życia na emeryturze 

Co się stanie jak tego nie zrobimy:

ofe3

Co się stanie jak zadbamy wcześniej o naszą przyszłość i godziwą emeryturę:

ofe4

W kolejnym wpisie przedstawię korzyści płynące z korzystania z IKZE (Indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego), które także mogą stanowić kolejne źródło dywersyfikacji naszych emerytur.

Comments

  1. Droga elektroniczna nie jest tak do końca bez sensu jeśli posiadamy podpis elektroniczny.

Comments are closed