Sprawdź swój profil osobowości

Istniały i istnieją różne testy osobowości jak choćby „kwestionariusz Prousta”, znany i szeroko uznawany MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) o którym można więcej przeczytać tutaj http://mbti.org.pl/ bądź Dynamika Bogactwa Rogera Hamiltona…

briggs

W poniższym artykule znajduje się prosty do wykonania test, znaleziony gdzieś w Internecie, a o którym dowiedziałem się od mojej żony, gdyż został on wymieniony na jednym z wykładów na jej uczelni. Został on oczywiście sprawdzony przeze mnie i ku mojemu zdziwieniu i swojej prostocie, pokrywa się z rzeczywistością. Test i jego wynik może nieco więcej powiedzieć nam o przewidywanym profilu osobowości i cechach jakie go dotyczą.

Cały opisany tutaj test to zaledwie dwa kroki (nie zrażaj się proszę długością wpisu, bo ciebie dotyczy tylko mała część):

1) Wybieramy prawą albo lewą stronę z tabelki poniżej. 

To specjalna tabela (prezentowana w dalszej części artykułu) zawiera dwie grupy wyrażeń, prezentowane w dwóch kolumnach. Wymienione cechy podzielone są na osiem podgrup i połączone w cztery pary. Wszystkie należy uważnie przeczytać i zdecydować, która lista cech najlepiej nas opisuje, wybierając po kolei jedną podgrupę z każdej pary.

WAŻNE: Nie ma tu „dobrych” i „złych” odpowiedzi, żadna z grup nie jest „lepsza” od pozostałych. Nie należy wybierać określeń, które chcielibyśmy, aby się do nas odnosiły, lecz tylko takie, które są zgodne z rzeczywistością. Prawdopodobnie w każdej z grup znajdzie się coś, co do nas pasuje, ale niestety … nie można mieć wszystkiego – należy wybrać tę listę, która najwierniej nas opisuje.

2) Zapisujemy kombinację 4 liter i po prostu sprawdzamy w opisie poniżej. 

Po dokonamy wyboru, należy zakreślić odpowiednią literę w danej parze. Otrzymujemy w ten sposób kombinację 4 liter (np. ADEG), która określa nasz typ osobowości. Litery te pozwalają na odszukanie opisu swego profilu. Należy jednak zaznaczyć, że wykorzystano tu najprostszą charakterystykę osobowości. Oczywiście, istnieje znacznie więcej jej typów niż szesnaście przedstawionych w tym artykule. Można spróbować stworzyć swój indywidualny profil osobowości, odrzucając te określenia, które nie oddają naszych cech, a na ich miejsce wprowadzić takie, które określają nas najtrafniej.

Stworzony w taki sposób profil można wykorzystać, np. przy opisaniu, w jaki sposób nasze zalety mogą być spożytkowane w firmie, w której staramy się o pracę lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdy trzeba będzie powiedzieć coś o swoich cechach charakteru. Dodatkowo można wykorzystać BANK WAD (na samym dole wpisu), który pomoże nam porównać nasze cechy (wady/zalety) z cechami jakie widzą w nas inni zapytani o nie.

who-are-you

W moim przypadku wynik tego skromnego testu to ADEH – Wynalazca i zgadzam się z tym w 90 % 🙂 Co ciekawe można rozszerzyć ten test w bardzo ciekawy sposób tzn. zapytać bliską osobę jak myśli o Tobie wybierając odpowiedzi, ale myśląc o Tobie (czyli jakbyś Ty odpowiedział/odpowiedziała), a potem porównać wyniki.

Zachęcam do wykonania testu! Komentarze z wynikami mile widziane.

ZACZYNAMY !!!

1) Tabela do tworzenia profilu (wybieramy prawą lub lewą stronę – ta która pasuje lepiej): 

A lub B

A

B

towarzyski
ekspresyjny
myśli na głos
lubi przebywać w grupie
nieskrępowany
lubi kontakty z ludźmi

ułożony
spokojny
nie lubi tłumu
woli kontakty z jedną osobą
lubi samotność
zachowuje dla siebie to, co myśli
bawi się dobrze w kręgu bliskich przyjaciół

C lub D

C

D

interesują go fakty
bazuje na doświadczeniu
praktyczny
chodzący twardo po ziemi
zwraca uwagę na szczegóły
robi mało błędów
realista

Interesują go idee
Szuka obrazu całości
Nowatorski
Rozważa wiele opcji
Cieszą go nowe pomysły
Zwrócony ku przyszłości

E lub F

E

F

logiczny
racjonalista
obiektywny
analityczny
sprawiedliwy
szuka wiedzy

pomysłowy
zależy mu na innych
harmonijny
decyduje na podstawie subiektywnych odczuć
potrafi współczuć
lojalny i oddany

G lub H

G

H

zdecydowany
planuje
zorganizowany
działa celowo
ustala cel, który chce osiągnąć
szybko się decyduje

elastyczny
spontaniczny
rozważa wszelkie opcje
przystosowuje się
cieszy go różnorodność
ma w zapasie wiele wariantów

2) Opis profili osobowości

 

ACEG – ADMINISTRATOR

Zalety: Przewiduje, jasno wyraża swe poglądy, bazuje na swym doświadczeniu, dobry organizator, kończy to, co zaczął, dotrzymuje terminów, szybko podejmuje decyzje, respektuje autorytety, twardy i silny, zarządza i kontroluje.

Jako przywódca: Bezpośredni, konkretny, wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów, nagradza podwładnych, bierze odpowiedzialność, stanowczy, lecz otwarty na nowe pomysły.

Jako członek zespołu: Wydajnie pracuje w ramach ustalonej polityki i procedur, efektywnie kontroluje czas spędzony nad problemem, rozumie wagę pełnej współpracy, działa, gdy się tego od niego oczekuje, do zagadnienia podchodzi systematycznie.

W pracy: Uwielbia być odpowiedzialnym i dowodzić, lubi mieć u boku oddanych ludzi, woli precyzyjnie określone zadania, otoczenie powinno być stałe i przewidywalne, sprawia mu przyjemność praca z ludźmi.

W domu i w kręgu przyjaciół: Lubi być we wspólnocie, jest rozważny, roztropny i konserwatywny, uznaje zasadę „Mój dom jest moją twierdzą”, łączy interesy z przyjemnością, silnie związany z rodziną.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?
Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Skuteczniejszy w mowie niż w piśmie, idealny jako słuchacz -potrafi weryfikować i oceniać pomysły, dosadny i lapidarny, bezpośredni, relacjonuje fakty, oczekuje raczej ogólnej wizji niż szczegółów.

Podsumowanie: Realista, świadomy swych celów, odpowiedzialny, stały, systematyczny, sumienny, dobry organizator, dokładny, zdecydowany, logiczny i obiektywny.

 

ACEH – PROMOTOR

Zalety: Szczery, potrafi podejmować ryzyko, negocjator, inicjator, szybko reaguje, interesują go skutki i rezultaty, pamięta dane i fakty, działa, pośredniczy w rozwiązywaniu problemów, realista.

Jako przywódca: Jest bezpośredni, w trakcie spotkań jest skupiony, szybko reaguje na problemy, w sytuacjach kryzysowych przejmuje stery, używa perswazji, by zwiększyć tempo pracy.

Jako członek zespołu: Działa jako mediator w negocjacjach, skłonny pracować z każdym typem człowieka, wspiera zadanie podając fakty i dane, potrafi przyjmować zmiany w ostatniej chwili, lubi określać i eliminować problemy

W pracy: Chce do minimum ograniczyć biurokrację, urozmaica czas pracy rozrywką, oczekuje atrakcyjnego wystroju miejsca pracy, lubi rozwiązywać problemy techniczne, marzy o współpracownikach zainteresowanych tak, jak on rezultatami działań.

W domu i w kręgu przyjaciół: Aktywny, lubi działać sam, ale nie czuje się źle w grupie, posiada szerokie zainteresowania, uwielbia zabawę, zawsze skory do urządzania improwizowanych przyjęć, potrafi być spontaniczny.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Przemawia, lubi czasem korzystać z pomocy audio-wizualnych, atrakcyjny i interesujący, zajmujący, uwielbia „prawdziwe” debaty nad planami i działaniami, przywiązuje wagę do gestów i mimiki.

Podsumowanie: Niefrasobliwy, gotowy działać, żywy i szybki, realista, pomysłowy, zaradny, spontaniczny, wszechstronny, potrafi rozbawiać innych, umie przekonywać, baczny i czujny.

 

ACFG – SPRZEDAWCA

Zalety: Delikatny, lecz stanowczy, działa szybko, lecz dokładnie, ceni lojalność, nie boi się podejmowania decyzji, czas nie gra dlań roli, wspaniały w kontaktach z innymi, niezwykle oddany (nie odczuwa zmęczenia gdy pomaga innym), taktowny w stosunku do kolegów, tworzy harmonię.

Jako przywódca: Kieruje poprzez zwracanie się do jednostek, informuje, dodaje „element osobisty”, daje przykład ciężko pracując, decydując i działając opiera się na doświadczeniu.

Jako członek zespołu: Ceni wysiłek zespołu, rozwiązuje konflikty, podaje dane precyzyjnie i na czas, respektuje zasady i autorytety, dostosowuje się do potrzeb ludzi lub podwładnych.

W pracy: Lubi towarzystwo ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, woli przyjazne, zorganizowane otoczenie, chce wiedzieć, kiedy dzieje się coś ważnego, potrzebuje kolegów wrażliwych i doceniających jego pracę, spełnia swe obowiązki wynikające ze struktury organizacyjnej.

W domu i w kręgu przyjaciół: Lubi towarzystwo i rozrywki, uporządkowane życie rodzinne zogniskowane jest wokół niego, troszczy się o przyszłość, ciepły, pełen troski i zaangażowania, lojalny i poświęcający się.
Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Rozmówca, który potrafi zabawić towarzystwo, słucha ze zrozumieniem i sympatią, docenia cudze poglądy, bardzo przekonujący w rozmowie, zbiera informacje posługując się intuicją.

Podsumowanie: Towarzyski, dodaje otuchy, sympatyczny, chętnie współpracujący, lubiany, szanuje tradycję, łaskawy, przystojny, sumienny, pomaga przyjaciołom.

 

ACFH – SHOWMAN

Zalety: Zamiłowany obserwator, człowiek czynu, optymista, entuzjasta, zwolennik harmonii, akceptuje ludzi takimi, jakimi są, nie przywiązuje wagi do czasu (dyspozycyjny, zawsze ma czas), towarzyski, znajduje zrozumienie dla innych ludzi.

Jako przywódca: Dobrze radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, łagodzi ostre reakcje innych, ceni dobrą wolę i pracę zespołową, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom innych, zachęca do zgody i kompromisu.

Jako członek zespołu: Wnosi entuzjazm i ducha współpracy, preferuje działanie w „gorącej” atmosferze, nigdy nie odwleka tego, co ma zrobić, bierze pod uwagę potrzeby innych, lojalny wobec organizacji.

W pracy: Lubi atmosferę pełną energii i beztroski, koncentruje się na obecnej sytuacji, dobrze się czuje w towarzystwie osób dynamicznych, lubi gdy działania ogniskują się wokół ludzi, otoczenie musi być atrakcyjnie urządzone.

W domu i w kręgu przyjaciół: Wspaniałomyślny, lubi pięknie urządzone wnętrza, sentymentalny, chętnie sprawia innym przyjemność, towarzyski i spontaniczny, lubi dni po brzegi wypełnione rożnymi zajęciami.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Mówi szczerze i prosto z mostu, używa prostego i precyzyjnego słownictwa, lubi mówić, ożywia rozmowę, odnosi obecną sytuację do konkretnych ludzi.

Podsumowanie: Otwarty i wylewny, miły, chętny do współpracy, pozytywnie nastawiony do życia, patetyczny, tolerancyjny, realista, działa szybko, giętki, potrafi się przystosować.

 

ADEG – MARSZAŁEK POLNY

Zalety: Lubi dowodzić, organizować, umysł bardzo analityczny i precyzyjny, wymaga ciężkiej pracy od siebie i innych, ustawia poprzeczkę bardzo wysoko, lubi rozwiązywać problemy, podziwia siłę u innych, wykorzystuje życzliwą krytykę, szczery i konkretny, jest gotów na każdą sytuację.

Jako przywódca: Bierze odpowiedzialność na siebie, interesują go cele dalekosiężne, przestrzega zasad, mieści się w systemie, umie podejmować decyzje, twardy, uznaje priorytety sprawy nadrzędne i dotrzymuje terminów.

Jako członek zespołu: Tworzy podwaliny przyszłego sukcesu, przygotowuje plan logiczny i możliwy do zrealizowania, bierze na siebie ciężar wyjaśniania zagadnienia innym, pilnuje, by plan był w pełni realizowany, dzieli całość przedsięwzięcia na elementy.

W pracy: Pragnie się osobiście identyfikować z zadaniem, woli twardych kolegów i uporządkowane otoczenie, szuka zarówno wyzwania, jak i organizacji, pragnie, by rezultaty jego działań zostały docenione.

W domu i z przyjaciółmi: Organizuje zajęcia i wydarzenia rodzinne, łączy życie zawodowe z prywatnym, uwielbia współzawodnictwo, organizuje wypoczynek, od rodziny oczekuje poświęcenia i zaangażowania.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Polega na swym szóstym zmyśle, w informacji szuka jej „struktury”, lubi debatować nad sprawą, posiada naturalną jasność myśli i wypowiadania się, utalentowany, jeśli chodzi o głębszą analizę języka.

Podsumowanie: Stworzenie stadne – dość towarzyski, bystry, kontrolowana obiektywność, stanowczy, ale sprawiedliwy, pracowity i wydajny, logiczny, lekko i swobodne przekazuje swe myśli, poszukuje wyzwań, dobry strateg.

 

ADEH – WYNALAZCA

Zalety: Otwarty na nowe możliwości, przedsiębiorczy, szuka lepszych rozwiązań, łatwo się przystosowuje, lubi się uczyć nowych rzeczy, bystry w sprawach polityki, operuje ideami, taktyk, lubi rozwiązywać problemy.

Jako przywódca: Towarzyski i otwarty, zachęca innych do tworzenia i wprowadzania innowacji, przyjmuje konstruktywny krytycyzm, załatwienie szczegółów zleca innym, sam tworzy projekty i przygotowuje modele.

Jako członek zespołu: Nadaje wstępny ton, daje bodziec do działania, silnie mobilizuje, działa jak „detonator”, urzeczywistnia nowe pomysły, widzi projekt poprzez pryzmat poszczególnych ludzi, dostrzega relacje między środkami i konsekwencjami.

W pracy: Najlepiej mu się pracuje z ludźmi niezależnymi, potrzebuje delikatnych sugestii i elastycznego szefa, lubi ryzykować, a potem być za to nagradzanym, odpowiadają mu zajęcia grupowe, lubi zgromadzenia, lubi coś zaczynać lub reorganizować.

W domu i z przyjaciółmi: Pogodny i otwarty, lubi zgromadzenia i aktywne życie, prowadzi „dom otwarty”, lubi się relaksować na wiele sposobów.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Woli komunikować się ustnie, jest szybki, uwielbia dyskusje, interesujący rozmówca, wymagający przeciwnik, stymulowany przez nowe informacje.

Podsumowanie: Pełen zrozumienia dla innych, lubi nowe zadania, umysł otwarty i analityczny, komunikatywny, ciekawy i zainteresowany, lubi działanie i różnorodność, działa instynktownie, uwielbia wyzwania, pełen energii entuzjasta.

 

ADFG – PEDAGOG

Zalety: Inspirujący, żąda zaangażowania i lojalności, potrafi przekazać znaczenie zadania, taktowny, dużo od siebie wymaga, posługuje się metodami uporządkowanymi, wzbudza szacunek, potrafi pozyskać innych do współpracy, czuły na krytykę.

Jako przywódca: Rozdziela zadania według potrzeb innych, wysoko ceni wkład całej grupy, zauważa uczucia innych, woli przed podjęciem decyzji wiedzieć, kto będzie zaangażowany, potrafi dostosować się do już realizowanego planu.

Jako członek zespołu: Przedstawia sprawy z ludzkiego punktu widzenia, polega na osobistej wiedzy i doświadczeniu, broni ideałów organizacji, patrzy na sprawy w sposób uporządkowany, utrzymuje ducha współpracy w zespole.

W pracy: Pragnie, by wszyscy czuli się dobrze w miejscu pracy, oczekuje porządku, dyscypliny i poszanowania wartości uznawanych przez firmę, cieszy go zgodna atmosfera w stosunkach między pracownikami, szuka podejścia „na luzie”, lecz zarazem pełnego profesjonalizmu.

W domu i w kręgu przyjaciół: Romantyczny i pełen poświęcenia, angażuje się w głębokie związki, ceni spokój i harmonię) rodzina i obowiązki stoją na pierwszym planie, zaangażowany we wspólnotę) lubi swe zobowiązania.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Szalenie towarzyski, wręcz gadatliwy, prowokuje innych do udziału w dyskusji, w przykładach powołuje się na tradycję i wartości, uczy się poprzez kontakty z innymi, uważny.

Podsumowanie: Lojalny, dyplomata, zgodny, otwarty na innych, ekspresyjny, odpowiedzialny, idealista, dodający otuchy, komunikatywny, zainteresowany i przejęty.

 

ADFH – REPORTER

Zalety: Jest oryginalnym pomysłodawcą, wyprzedza polecenia, stymuluje, potrafi się intensywnie skoncentrować, łatwo nawiązuje kontakty, docenia wkład innych w pracę, dalekosiężny obserwator, potrafi zawsze dostrzec jasne strony, robi innym „miejsce”, dostrzega cudze możliwości.

Jako przywódca: Zna różne sposoby pozwalające zachęcić innych do działania, potrafi przywrócić zgodę między zwaśnionymi członkami zespołu, potrafi uświadomić pracownikom wagę przedsięwzięcia, akceptuje nowe projekty.

Jako członek zespołu: Zaraża entuzjazmem i energią, działa jak katalizator łączący ludzi, inicjuje spotkania i konferencje, od razu zabiera się do pracy, dostrzega nowe aspekty zagadnienia, ma świeże pomysły.

W pracy: Lubi pracować w zespole, woli otwartą, przyjazną atmosferę, potrzebuje różnorodności i wyzwania, miejsce pracy powinno być przepełnione atmosferą optymizmu, liczy się tylko zadanie; najlepiej pracuje z ludźmi o ciepłym i żywym usposobieniu.

W domu i w kręgu przyjaciół: Czarujący i delikatny, lubi niespodzianki i przyjemności, które sam inicjuje, oddany, lecz elastyczny rodzic, uwielbia łączyć ludzi, szuka niebanalnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Potrafi posługiwać się słowem pisanym, podkreśla wartości, zwycięża dzięki swemu urokowi i sprytowi, potrafi bacznie słuchać, angażuje innych w rozmowę.

Podsumowanie: Osobowość charyzmatyczna, pełna życia, umysł bystry, wnikliwy, dynamiczny, potrafi improwizować, pełen energii i entuzjazmu, przekonujący, wszechstronny, bogata wyobraźnia, w kontaktach z ludźmi opiera się na intuicji.

 

BCEG – PEŁNOMOCNIK

Zalety: Zna zasady, przestrzega wytycznych, zna swoje miejsce w organizacji i dobrze się na nim czuje, niezawodny, bierze na siebie odpowiedzialność, dostosowuje się do nowych zwyczajów, przejmuje dowodzenie, przedkłada pracę nad przyjemności, dotrzymuje terminów.

Jako przywódca: Ustala kryteria dla innych, jest świadomy swych celów i wymaga od innych tego samego, kontroluje zasoby i wydatki, bezpośredni i zwięzły, popiera obowiązujące systemy, struktury i kryteria.

Jako członek zespołu: Organizuje i planuje, przestrzega harmonogramów, dotrzymuje terminów, szanuje tradycje i zasady, poczuwa się do odpowiedzialności za zadanie.

W pracy: Planuje pracę i pracuje według planu, żąda szczegółów, lubi ciche, skupione na pracy otoczenie, lubi zaangażowanie, oczekuje porządku.

W domu i w kręgu przyjaciół: Oddany, można na nim polegać, oczekuje, że pewne zasady będą przestrzegane, konserwatywny, podpora rodziny.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Lubi korzystać z pomocy wizualnych (tablic, diagramów, rysunków, itd.), bezpośredni, rzeczowy, logiczny, ściśle trzyma się ustalonego porządku działań, odwołuje się do doświadczenia.

Podsumowanie: Dokładny, zainteresowany faktami, dostępny, konsekwentny, zaangażowany, niezawodny, powściągliwy, uporządkowany, systematyczny, stąpa mocno po ziemi.

 

BCEH – RZEMIEŚLNIK

Zalety: Podatny na wpływ otoczenia, zachowuje spokój w sytuacji kryzysowej, ufny, fontanna wiedzy, zręczny, zwinny, posiada zmysł techniczny, umie ryzykować, dostrzega i eliminuje kłopoty, robi, nie gada, skoncentrowany na działaniu.

Jako przywódca: Oczekuje od podwładnych pójścia w swoje ślady, kieruje pracą i ludźmi dając im dużo swobody, potrafi znaleźć się w sytuacji kryzysowej, lubi, gdy tworzą się zespoły wykonawcze, poszukuje nowych pomysłów i metod działania.

Jako członek zespołu: Zajmuje się zestawieniem istotnych danych technicznych, wie, co jest najważniejsze, by osiągnąć dany cel, potrafi zaakceptować zmiany w ostatniej chwili, pracuje według szczegółowych wytycznych, lubi angażować się w nowe przedsięwzięcia.

W pracy: Lubi działania dotyczące danego zagadnienia, dobrze się czuje w towarzystwie ludzi czynu, w ogóle lubi być zaangażowany, woli mieć do czynienia z przedmiotami niż z ludźmi, preferuje niezbyt sztywne zasady i procedury.

W domu i w kręgu przyjaciół: Chroni prywatność swej rodziny, czuły, realista, wychodzi naprzeciw potrzebom innych, zrelaksowany i niefrasobliwy, uwielbia majsterkować i naprawiać sprzęty domowe.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Preferuje kontakty z jedną osobą, bezpośredni, otwarty, oczekuje istotnych faktów, lubi dane techniczne, uczy się wykonując zadanie.

Podsumowanie: Powściągliwy, interesują go fakty, logiczny, łatwo się przystosowuje, niezależny, praktyczny, stąpa twardo po ziemi, umysł analityczny, rozważny, a przy tym spontaniczny.

 

BCFG – KONSERWATOR

Zalety: Mądrze wykorzystuje swoje zdolności, dobrze poinformowany, sprawiedliwy, skupiony na zadaniu, pracuje bez wytchnienia, delikatny wobec innych, szuka osoby ukrytej poza suchymi faktami, nie unika odpowiedzialności, planuje z dużym wyprzedzeniem, potrafi wydobyć treść z trudnej i zagmatwanej informacji.

Jako przywódca: Logiczny i uporządkowany, mądrze rozdziela zadania, skupiony i dostrzegający szczegóły, dyskretnie używa swego osobistego autorytetu, zachowuje tradycyjne zasady i sposoby postępowania.

Jako członek zespołu: Dokładny i staranny, przeprowadza szczegółowe i rutynowe zadania, podejmuje efektywne decyzje i działania, identyfikuje się z zadaniem, zapewnia stabilność i kontynuację.

W pracy: Woli bezpieczne miejsce pracy, potrzebuje samotności, oczekuje porządku i ustalonych form, u innych docenia dokładność i sumienność, cieszy go bezpośrednie, wręcz fizyczne zaangażowanie w pracę.

W domu i w kręgu przyjaciół: Oddany rodzinie, lubi tradycyjne rodzinne zajęcia, utrzymuje nieskazitelny porządek, odpoczywa dopiero po ukończeniu pracy, ceni sobie drobne przedmioty osobiste.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: W swej wypowiedzi posługuje się przykładami, jest bezpośredni i konkretny, przyjacielski i cierpliwy, szuka wyraźnych kontrastów, prowadzi notatki.

Podsumowanie: Sympatyczny, zainteresowany faktami i szczegółami, sumienny, szanuje tradycję, odczuwa wagę historii, posiada zdolności improwizatorskie, stoi twardo na ziemi, ma silnie zakorzenione poczucie sprawiedliwości, obowiązkowy, drobiazgowy, umysł praktyczny i zorganizowany.

 

BCFH – ARTYSTA

Zalety: Podatny na obce wpływy, dyspozycyjny, chłonny, wzbudza zaufanie, szanuje cudze uczucia, uprzejmy niezależnie od sytuacji, wieczny optymista, radzi sobie z problemami, pełen zrozumienia i zaufania.

Jako przywódca: Chwali i zachęca, czuwa nad działaniami zespołu, dostosowuje się i współpracuje, zawsze pod ręką w trudnej sytuacji, potrafi wykorzystać zalety innych.

Jako członek zespołu: Współpracuje, kieruje uwagę na ludzkie potrzeby, rozumie ideę pracy w zespole, ochrania wydajnych pracowników, wprowadza ulepszenia i korekty w planie działania.

W pracy: Potrzebuje prywatności, nieograniczonej przestrzeni, szuka towarzystwa, które go uzupełnia, by pracować wydajnie potrzebuje zmian, miejsce pracy powinno być estetyczne, przejmuje się tym, co robią inni.

W domu i w kręgu przyjaciół: Uwielbia wypoczynek w domowym zaciszu, atrakcyjny i zabawny, lubi proste przyjemności i rozrywki, szuka trwałych kontaktów, lubi pracować w samotności.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Wychodzi naprzeciw potrzebom innych, woli spokojne i kontrolowane rozmowy, szuka sensu w tym, co ludzie robią i mówią, zanim powie swoje zdanie, wysłucha innych, lubi towarzystwo ludzi spokojnych i delikatnych.

Podsumowanie: Delikatny i troskliwy, spokojny, posiada bogate życie wewnętrzne, potrafi działać spontanicznie, nie traci kontaktu z rzeczywistością, nietuzinkowy, wrażliwy, dusza artystyczna, skromny, bezpretensjonalny, zrównoważony, gotów do współpracy.

 

BDEG – NAUKOWIEC

Zalety: Szalenie praktyczny, systematyczny, indywidualista, szybko kojarzy, pełen poświęcenia, niezależny, śmiały, wizjoner, duża motywacja, stanowczy i niezawodny.

Jako przywódca: Obmyśla i opracowuje schematy pracy, wie, co zrobić, by przekształcić ideę w konkretne działanie, organizuje strategie pracy przy nowych projektach, silny i zdecydowany, wpaja sobie i innym, że osiągnięcie celu jest najważniejsze.

Jako członek zespołu: Inspiruje, walczy z przeciwnościami, posiada zmysł organizacyjny, potrafi klasyfikować cele, wprowadza nowe zamierzenia, usprawnia skomplikowane zadania i procedury.

W pracy: Lubi wyzwania intelektualne, potrzebuje czasu na chwilę refleksji i zastanowienia, chce jasno określonych procedur i ram działania, potrzebuje nieco autonomii, woli samodzielnie podejmować decyzje.

W domu i z przyjaciółmi: Łączy interesy z przyjemnością, rzadko pozwala sobie na odpoczynek, woli dobrze zaplanowane zajęcia, jest lojalny i troskliwy, rozwija w dzieciach niezależność.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Rozmawia, gdy ma po temu konkretny powód, twierdzi, że jak ludzie to „zobaczą”, to zrozumieją, jest bezstronny i zainteresowany tylko faktami, obrazuje informacje, posługuje się logiką.

Podsumowanie: Szalenie praktyczny, systematyczny, indywidualista, szybko kojarzy, pełen poświęcenia, bezstronny, niezależny, zdecydowany, wizjoner, pełen motywacji, stały, logiczny.
BDEH – ARCHITEKT

Zalety: Twórczy, łatwo radzi sobie ze zmianami, teoretyk, jest obiektywny w badaniach, idealista o dużej wyobraźni, lubi rozwiązywać skomplikowane problemy, ma dużo nowych pomysłów, człowiek „idei”, skłonności intelektualne.

Jako przywódca: Woli porządkować sprawy niż organizować ludzi, pisze listy, lubi przygotowywać zmiany i wychodzić z pionierskimi projektami, potrafi przedstawić wizję i cel działań.

Jako członek zespołu: Potrafi sprostać trudnym zadaniom, jest oddany „sprawie”, potrafi sprawnie oceniać planowane przedsięwzięcie, umie zawsze wprowadzić poprawki i zmiany, twórczo angażuje się w nowe pomysły i zamierzenia.

W pracy: Potrzebuje ciszy i odrobiny prywatności, chce być elastyczny, cieszą go wyzwania, lubi nieład i rozgardiasz, nie przeszkadza mu natłok mebli wokół biurka.

W domu: Jest gorliwym i oddanym rodzicem, nie wprowadza nadmiernej dyscypliny, lubi dom w zacisznym miejscu, pracuje bawiąc się, woli gry intelektualne – szachy, brydż.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Woli wypowiedzi pisemne niż ustne, pragnie dyskutować nad „obrazem całości”, lubi dyskusje o ideach i pojęciach, lubi stawiać hipotezy, gadatliwy, woli kontakty indywidualne z jedną osobą niż z grupą.

Podsumowanie: Oryginalny, skierowany ku przyszłości, dociekliwy, spekulujący, powściągliwy, umysł potrafiący objąć całość wizji, a zarazem analityczny, niezależny, zdecydowany, posługuje się abstrakcyjnymi pojęciami.

 

BDFG – AUTOR

Zalety: Potrafi słuchać, współpracuje, jest twórczy, skierowany ku przyszłości, zdecydowany, wizja całości jest dlań najważniejsza, konsultuje swoje opinie z innymi, cierpliwy, delikatny, akceptujący, lojalny.

Jako przywódca: Mimo, że nie jest twardy, potrafi być zdecydowany, wie, jak wyznaczyć właściwą osobę do właściwego zadania, pozyskuje innych do współpracy, potrafi znaleźć przyczyny i bronić ideałów, inspiruje innych do walki o sukces.

Jako członek zespołu: Jest ambasadorem, rozumie potrzeby innych, pracuje uczciwie i logicznie, stawia czoło, by bronić ideałów, pomaga innym osiągnąć ich cele.

W pracy: Potrzebuje samotności i miejsca do koncentracji, szuka środowiska bezkonfliktowego i łatwego we współżyciu, pragnie, by miejsce pracy pobudzało jego twórczy zapał, uwielbia śmiałe i nowatorskie zamierzenia, potrzebuje zorganizowanej i zgodnej atmosfery.

W domu i w kręgu przyjaciół: Pragnie zapewnić rodzinie komfort, angażuje się w długotrwałe związki, ma różnorodne zainteresowania i zajęcia, zgodny towarzysz, subtelny w wyrażaniu uczuć.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Wyraża się elegancko zarówno w piśmie, jak i w mowie, na pierwszym miejscu stawia uczucia drugiej strony, rozważa cudze poglądy, ma dar uczenia się języków, ceni stosunki z innymi ludźmi jako możliwość wymiany wartości.

Podsumowanie: Uważny i delikatny, szalenie zaangażowany, spokojny i wrażliwy, zgodny, dyplomata, ciepły, inspiruje innych, współczujący, ale powściągliwy, przyjmuje wyzwania.

 

BDFH – POSZUKIWACZ

Zalety: Twórczy, ma dar przekonywania, zachęca innych do działania, dobrze zgrany z innymi, działa intuicyjnie, szalenie entuzjastyczny, potrafi kontrolować czas przeznaczony na zadanie, utalentowany poliglota, potrafi słuchać, wyzwanie zawsze go inspiruje.

Jako przywódca: Raczej naprowadza, niż wydaje polecenia, wyszukuje samodzielnych pracowników, subtelny, w naturalny sposób chwali innych, otwarty na cudze pomysły.

Jako członek zespołu: Podkreśla znaczenie zorganizowania zespołu, dąży do ideału, pobudza współpracę, wyczuwa prawdziwe potrzeby innych, ludzki.

W pracy: Dobrze pracuje sam, woli zgrane towarzystwo, potrzebuje czasu do namysłu, od kolegów oczekuje współpracy, ale chce być niezależny.

W domu i w kręgu przyjaciół: Dobrze odnosi się do dzieci, daje innym wolność i przestrzeń, bezproblemowy, dostosowuje się do potrzeb rodzinnych, zdolny do modyfikowania planów, opiekuńczy w stosunku do rodziny.

Co może nie podobać się innym: ? ? ?

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać „bank wad”

Komunikując się z innymi: Najlepiej wychodzi mu pisanie, a pisze lirycznie, przywiązuje wagę do stosunków z innymi ludźmi, potrafi poruszyć ludzi swoją przemową, słucha z życzliwym zainteresowaniem.

Podsumowanie: Idealista, poszukuje prawdy, szlachetny, wiemy, honorowy, zgodny, wykonuje obowiązki z poświęceniem, delikatny, uprzejmy, zaangażowany.

 

BANK WAD

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich słabości. Zastanów się, które z wymienionych cech możesz odnieść do siebie. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej.

Nie lubię i nie umiem dobrze:

 • adaptować
 • administrować
 • akceptować
 • analizować
 • awansować (promować)
 • badać
 • bawić innych
 • bawić się
 • budować
 • być liderem
 • być mentorem
 • być odpowiedzialnym
 • być pionierem
 • być przewodnikiem
 • być wysportowanym
 • dawać
 • decydować
 • definiować
 • doglądać
 • doradzać
 • dostrzegać problemy
 • dowodzić
 • dozorować
 • dyskutować
 • działać
 • egzaminować
 • eksperymentować
 • godzić
 • improwizować
 • informować
 • inicjować (zachęcać innych)
 • inspirować
 • instruować
 • integrować
 • interpretować
 • jasno się wyrażać
 • jednoczyć
 • kalkulować
 • klasyfikować
 • komunikować
 • kompilować
 • konsolidować
 • konsultowaćwpływać
 • wskazywać
 • współczuć
 • wybierać
 • wyczuwać
 • wyjaśniać
 • wykładać
 • wyobrażać sobie
 • występować
 • wyszczególniać
 • wygrywać
 • zadawać pytania
 • zapamiętywać
 • zarządzać
 • zdobywać
 • zjednywać sobie
 • zobowiązywać się
 • tworzyć coś
 • uczyć się
 • ulepszać
 • ustalać cele
 • wnikać w problem
 • kontrolować (sterować)
 • koordynować
 • kształtować
 • modelować
 • monitorować
 • motywować
 • mówić
 • nadzorować
 • nakazywać
 • negocjować
 • obserwować
 • oceniać kogoś
 • odtwarzać
 • opierać się
 • opowiadać
 • organizować
 • piąć się w górę
 • pilnować
 • pilotować
 • pisać
 • planować
 • poddawać szczegółowej analizie
 • pomagać
 • pośredniczyć
 • postanawiać
 • pracować
 • projektować
 • prowadzić prace badawcze
 • prowadzić rachunki
 • prowadzić rozmowę
 • prowadzić samochód
 • przedstawiać problem
 • przedstawiać za pomocą symboli
 • przekonywać
 • przemawiać
 • przestrzegać przepisów
 • przetwarzać
 • przewidywać
 • przewodniczyć
 • przygotowywać się
 • radzić komuś
 • radzić sobie z kłopotami
 • realizować
 • redagować
 • referować
 • reprezentować
 • rozsądzać
 • rozstrzygać spory
 • rozumieć innych
 • rozumieć siebie
 • rozumować
 • rozwiązywać problemy
 • ryzykować
 • słuchać
 • stać na czele
 • streszczać
 • systematyzować
 • szacować
 • szkolić
 • tłumaczyć
 • testować
 • tolerować niejasności
 • troszczyć się