Kulturalnie: Trans-atalntyk – W. Gombrowicza

O tym, że rozwój osobisty to nie tylko i wyłącznie podróże i książki, ale także szeroko pojęta kultura, miałem okazję przekonać się ostatnio, gdy uczestniczyłem jako widz w przedstawieniu we Wrocławskim Teatrze Współczesnym pt.„Transatlantyk”,

http://www.wteatrw.pl/index.php/przedstawienia/trans-atlantyk-spektakl.

Autor sztuki – Witold Gombrowicz od czasów liceum kojarzył mi się ze zwariowanym sposobem przekazu treści i ciężkim do zrozumienia wątkiem akcji w jego powieściach. Jedną z nich jest właśnie „Transatlantyk”. Sztuka przedstawia losy polskiej emigracji w Argentynie. Sztuka jest nawiązaniem do biografii autora, który otrzymał bilet na rejs statkiem transatlantyckim. W roku 1939 uruchomiono linię okrętową między Polską, a Ameryką Południową, a rejs inauguracyjny odbył transatlantyk Chrobry. Jednym z zaproszonych do wzięcia w nim udziału był właśnie Witold Gombrowicz. Statek dopłynął do Buenos Aires 21 sierpnia 1939 roku, a kiedy kilka dni później odpływał do Europy, pisarz odmówił powrotu. Pierwsze lata pobytu na emigracji upłynęły pod znakiem osamotnienia i biedy. Te osobiste przeżycia autora posłużyły mu (w formie groteskowej stylizacji) za kanwę powieści „Transatlantyk”. Sztuka jest bardzo groteskowa i śmieszy widza. Wplecione w trakcie trwania wątki rozśmieszają widza swoja prostotą, a aktorzy z wrocławskiego teatru zadbali o czynny udział widowni w całej sztuce choćby przez zadawanie pytań do widzów, odpytując ich z mikrofonem w ręce, niczym wytrawni dziennikarze, o to czy np. „Czyta Pan/Pani Sienkiewicza?”, bądź zarządzając powstanie i minutę ciszy.

Obsada spektaklu w Wrocławskim Teatrze Współczesnym to kilka znakomitych osobistości z polskiej sceny teatralnej, ale także z ekranu jak choćby Zdzisław Kuźniar, który ma w swoim dorobku artystycznym udział w mnóstwie znanych produkcji jak choćby „Sami Swoi”, „Vabank” czy też „Jak rozpętałem II wojnę światową”. więcej tutaj: http://www.filmweb.pl/person/Zdzis%C5%82aw+Ku%C5%BAniar-8731

Gombrowicz – Jakub Kamieński [gościnnie]
Cieciszowski – Tomasz Orpiński
Radca – Krzysztof Boczkowski
Minister – Maciej Tomaszewski
Baron – Bartosz Woźny [gościnnie]
Pyckal – Tomasz Cymerman
Ciumkała – Krzysztof Zych
Gonzalo – Dariusz Maj [gościnnie]
Geniusz/Horacjo – Michał Szwed
Pułkownik – Maciej Kowalczyk
Tomasz – Zdzisław Kuźniar
Ignacy – Marcin Misiura [gościnnie]

Dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się zakupić biletów polecam zwiastun na zachętę: