Jak zarządzać swoimi pieniędzmi?

Na początek należy zdać sobie sprawę, że ilość zarobionych pieniędzy przez całe nasze życie jest OGRANICZONA. Nie da się bowiem zarobić więcej niż to co jesteśmy w stanie otrzymać z naszych pensji. Da się natomiast pomnożyć wypracowane dochody i o tym będzie można przeczytać w dalszej części artykułu. Bazując na historii naszego rynku kapitalistycznego, warto odnotować fakt, że do roku 2007 wykorzystać można było maksymalnie inwestycje w różne ryzykowne aktywa jak choćby akcje czy fundusze, było tak ponieważ od roku 2001 trwała hossa, która pozwalała na pomnażanie majątków w sposób niebagatelny. W roku 2007/2008 gdy nastał kryzys związany z upadkiem banku Lehman Brothers w USA większość inwestorów w Polsce z powodu braku wiedzy, umiejętności zarządzania swoim kapitałem popadła w dość znaczące straty na rynku finansowym. Można to porównać do jazdy mercedesem po autostradzie i momencie kiedy wjeżdża się w las i należałoby przesiąść się w terenowego Jeepa… zaledwie mały odsetek potrafił zauważyć, że wjeżdża w las i uchronić swoje inwestycje przed stratą. Nie jest powiedziane, że podobny kryzys nie nastąpi i obecnie kiedy to niepokojące wiadomości od rządzących naszym krajem sugerują zlikwidowanie OFE w którym to polscy obywatele ulokowali UWAGA: 450 MLD złotych, które teraz mają wyparować? Bazując na stanach posiadania można stwierdzić, że są 4 stany posiadania w których możemy się znaleźć:

– BRAK CZASU BRAK PIENIĘDZY,

– BRAK CZASU, MAJĄC PIENIĄDZE,

– MAJĄC CZAS, BRAK PIENIĘDZY,

– MAJĄC CZAS, MAJĄC PIENIĄDZE  🙂

Najkorzystniejszym stanem jest stan posiadania i czasu i pieniędzy. Można porównać to do rentierstwa, kiedy to dochód pasywny sprawia, że czas poświęcany na pracę jest niepotrzebny, bo nasze inne źródła dochodów pozwalają nam żyć bez nakładu pracy. Jednak aby osiągnąć ten stan należy podążać według schematu: PLANOWANIE (określenie celu i okresu) -> ORGANIZOWANIE -> MOTYWOWANIE (do trudnych celi potrzeba motywacji) -> KONTROLA (szczegółowa kontrola zysków i finansów).  Osobistym celem każdego z nas jest cel, który możemy nakreślić w jednym zdaniu, a mianowicie: „CHCĘ ŻYĆ DOSTATNIO”. inaczej mówiąc chcę aby spełniony był warunek: koszty życia < dochodów pasywnych

Warto zadać sobie pytanie tutaj „PO CO MI BOGACTWO?”. Na to pytanie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć nie mniej warto zdać sobie sprawę z kilku czynników, które sprawią, że myśl o inwestowaniu i bogaceniu się na przyszłość stanie się koniecznością. Wprowadzone przez prof. Balcerowicza OFE obecnie stawiane są przez nasz rząd pod znakiem zapytania. Spoglądając zatem na wykres przy założeniu, że OFE jednak staną się częścią składową naszej emerytury warto zdać sobie sprawę, że będzie to w połączeniu ze składką z ZUS-u jedynie 30% dochód wobec naszego dochodu uzyskiwanego w momencie przejścia na emeryturę…

luka_emerytalna

Czas zatem pomyśleć dość intensywnie jak lukę emerytalną zapełnić. Sposobem na to może być inwestycja naszych środków pieniężnych według schematu proponowanego przez profesora Harreg’o Markowitza dotyczącego dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Według skomplikowanego wzoru, którego nie będę tutaj przytaczał sprowadzają się nasze inwestycje do prostej zasady:

10 % dochodu netto miesięcznego przeznaczamy na swój cel – swoje inwestycje,

40 % dochodu netto stanowią nasze kredyty i ubezpieczenia,

50 % dochodu netto to wydatki na życie bieżące, w ten sposób jednak, aby wystarczyło na kredyty i zobowiązania.

wracając do inwestycji warto dodać, że inwestując regularnie jesteśmy w stanie wypracować znacznie więcej niż inwestując jednorazowo. Jednak połączenie jednorazowej inwestycji z inwestycją regularną jest w stanie wypracować nam całkiem przyzwoity zysk. Dzieląc swoje inwestycje należy pamiętać o okresie czasu i inwestycji więc 10 % (inwestowania dla siebie) na inwestycje długoterminowe powyżej 10 lat i więcej pozostałą część dochodu należy podzielić według proporcji 80/20 czyli, na inwestycje krótkoterminowe takie od 1-2 lat należy przeznaczać 20 % zasobów finansowych, natomiast na inwestycje średnioterminowe od 2 do 10 lat około 80 % zasobów, pozostałe

Warto zadbać o to aby warunek AKTYWA > PASYWA był cały czas spełniony zatem aby nasze kredyty i zobowiązania nie przewyższały naszych zysków. Wg. badań GUS-u w Polsce w 2012 roku, wygląda to następująco : 4,1 % AKTYWA < -9,7 PASYWA stąd wniosek jeden Polacy zadłużają się zamiast zarabiać, kapitalizm jest bardzo okrutnym systemem bowiem pozwala się zadłużać i zubożać dla społeczeństwa, co nie jest korzystne. Może czas w końcu zacząć myśleć poważnie o oszczędnościach i przeciwdziałać kapitalizmowi, który wysokimi kosztami kredytów głównie tych gotówkowych powoduje, że społeczeństwo zuboża się coraz bardziej. Łatwo bowiem brać kredyty na wysokie oprocentowanie, inwestować natomiast choćby tą mała 10% kwotę miesięcznie jest bardzo trudno…

Comments

Comments are closed