Jak przetrwać w korporacyjnej dżungli?

JCPodczas konferencji IT – „InfoMEET” we Wrocławiu, miałem okazję wysłuchać ciekawego wykładu dotyczącego pracy w korporacji i możliwości rozwoju w branży IT w takim środowisku. Gość specjalny konferencji – Pan Jacek Chmielecki (www.jacekchmielecki.pl), podzielił się z uczestnikami wykładu bardzo ciekawymi spostrzeżeniami na temat tego, co dzisiaj oczekują od swoich pracowników giganci dzisiejszego rynku IT tacy jak np. Cisco Systems, Google czy SAP.

Prowadzący zadał pytanie czy: „Praca na etacie jest drogą do raju czy do do piekła?” Odpowiedź na nie zależy od indywidualnego przypadku jednak każdy w branży IT musi mieć świadomość tego, że praca w korporacji wymaga postawienia sobie głównego jednego CELU lub komplementarnych kilku celów, które złożą się na całościowy sukces. Zależnie od stanowiska, firmy i osoby praca w korporacji może być różna. Są porażki, są sukcesy.

droga_do_sukcesu

Ustalenie celu to nie jest przysłowiowe „5 minut”. Przede wszystkim należy zastanowić się:

 • jakie rzeczy trzeba robić,
 • jakich rzeczy unikać,
 • jakie cechu na danym stanowisku powinien pracownik mieć, a jakich nie.

„Nie pytaj co może dla ciebie korporacja zrobić, ale zapytaj czy możesz zostać po godzinach”.

Ważnym aspektem osiągania sukcesu w branży IT, jak zbadali to amerykańscy naukowcy, jest posiadanie umiejętności nie tylko twardych (technicznych), które stanowią 50% KOŁA TWOJEGO SUKCESU, ale także drugie 50% umiejętności miękkich.

Umiejętności twarde – techniczne, które stanowią połowę KOŁA TWOJEGO SUKCESU, to cała wiedza, certyfikaty i analityczne zdolności wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Pozostała cześć to umiejętności miękkie, które podzielić należy na dwa rodzaje rozwoju:

 • rozwój osobisty,
 • rozwój biznesowy

KOŁO TWOJEGO SUKCESU kształtuje się więc następująco:

rozwojRozwój biznesowy:

 • praca zespołowa,
 • sprzedaż (prawdą jest, że każdy sprzedaje siebie każdego dnia, jak choćby na rozmowie kwalifikacyjnej),
 • networking i tym razem nie chodzi o technologie sieciowe, ale o relacje – jak kiedyś pisałem na blogu „utrzymanie relacji kosztuje”, ale poza utrzymywaniem to także nawiązywanie nowych relacji,
 • rozwiązywanie problemów, a czasem umiejętność nazywania problemów.

Rozwój osobowościowy:

 • komunikacja, „wszyscy się komunikują, ale nie wielu potrafi się porozumieć” – J.C.Maxwell,
 • przywództwo – aby być managerem najpierw należy być przywódcą sobie, co jest trudniejsze,
 • postrzeganie siebie, bo sukces nie będzie większy niż postrzeganie siebie,
 • akceptacja zmian – nic nie jest bardziej pewne na świecie niż zmiany…

Na koniec krótki schemat jak się dobrze „sprzedać”, który nosi nazwę: „2 x P i 2 x Z” czyli…

1) POZNAJ mnie

2) POLUB mnie

3) ZAUFAJ mi

4) a na koniec dobrze ZAPŁAĆ 🙂